به گزارش فیداربن، طی روزهای پیشین و نیز در خلال ایام اربعین، چندین بازدید میدانی از سایت منطقه ويژه اقتصادی مهران و اراضی مصوب منطقه آزاد مهران صورت پذیرفته است. این بازدید‌ها که با حضور مسئولان استانی و مرکز گسترش مگطا همراه بوده است، با هدف ایجاد آگاهی و تشریح وضعیت حقوقی و عمرانی اراضی […]

به گزارش فیداربن، طی روزهای پیشین و نیز در خلال ایام اربعین، چندین بازدید میدانی از سایت منطقه ويژه اقتصادی مهران و اراضی مصوب منطقه آزاد مهران صورت پذیرفته است.

این بازدید‌ها که با حضور مسئولان استانی و مرکز گسترش مگطا همراه بوده است، با هدف ایجاد آگاهی و تشریح وضعیت حقوقی و عمرانی اراضی منطقه و نیز تشریک مساعی در مورد ظرفیت‌های منطقه‌ای شهرستان و مرز مهران به عمل آمده است.

مهندس ولی حسن‌پور در این راستا عنوان داشت‌: «به بازدید‌های میدانی اکتفا نخواهیم کرد. به مدد همراهی و همت مسئولان استان، همچون قبل، ظرفیت قوانین و پشتوانه‌های عملیاتی را از داخل نهاد ادارات نیز مورد شناسایی و تقویت قرار خواهیم داد. به امید خدا شرایط استان برای تحقق منطقه ویژه مهران بیش از پیش مهیا است، به گونه‌ای که امیدواریم زیرساخت‌ها در زمینه تصویب قانون منطقه آزاد نیز پاسخگویی لازم را احصاء نماید.»