در نشستی با نمایندگان معاونت گردشگری دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری راه‌کارهای اجرای پروژه اسکی جاده ابریشم را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش فیداربن و به نقل از فدراسیون اسکی، روبرتو پاریسی نماینده فدراسیون بین‌المللی اسکی در دیدار با سیدعبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی ایران آخرین شرایط دو پیست دیزین و فندوقلو رو مورد ارزیابی قرار دادند. در این دیدار سیدعبدی افتخاری ضمن خیر مقدم به نماینده فدراسیون بین‌المللی اسکی در مورد آخرین شرایط دو پیست اسکی روی چمن دیزین و فندوقلو توضیحاتی را ارائه کرد.

نماینده فدراسیون بین‌المللی اسکی در اولین برنامه خود به پیست اسکی روی چمن دیزین می‌رود و در ادامه با سفر به استان اردبیل از پیست اسکی روی چمن فندوقلو بازدید خواهد کرد تا شرایط این دو پیست را برای برگزاری مسابقات بین‌المللی و جهانی مورد تائید قرار دهد.

 

برگزاری نشست پروژه اسکی جاده ابریشم

سیدعبدی افتخاری رئیس فدراسیون و رئیس کمیته محیط زیست و گردشگری فدراسیون اسکی در نشستی با نمایندگان معاونت گردشگری دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری راه‌کارهای اجرای پروژه اسکی جاده ابریشم را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سیدعبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی در این نشست با اشاره به ظرفیت بالقوه گردشگری در حوزه رشته اسکی، از پروژه اسکی جاده ابریشم استقبال نمود و بر همراهی فدراسیون اسکی ایران در این پروژه تاکید کرد.

وی همچنین بر فعال‌تر شدن پیست‌های اسکی شمالغرب کشور برای ارتباط هرچه گسترده‌تر و موثرتر در این پروژه اشاره کرد و از برنامه‌های مشترک با دو کشور آذربایجان و ترکیه در این پروژه استقبال نمود.

رئیس کمیته گردشگری و محیط زیست فدراسیون اسکی ایران نیز در این نشست بر پیگیری هرچه گسترده جهت اجرای این پروژه تاکید کرد و ظرفیت بالای گردشگری ایران را نقطه قوت در راستای اجرایی شدن این پروژه برشمرد.

پایان خبر/