بر اساس گزارش‌های مردمی دو نفر از غارتگران باغستان سنتی قزوین که اقدام به قطع درختان بارآور بادام و پسته در محل کَت آباد واقع در شرق بیمارستان قدس می‌کردند دستگیر و تحویل پاسگاه شدند.

به گزارش فیداربن، دو نفر از غارتگران باغستان سنتی قزوین که اقدام به قطع درختان بارآور بادام و پسته در محل کَت آباد واقع در شرق بیمارستان قدس می‌کردند دستگیر و تحویل پاسگاه شدند.

بر اساس این گزارش، باغستان سنتی که شهر قزوین را از سه جهت احاطه کرده و بیش از هزار و ۲۰۰ سال قدمت دارد و به شماره ۳۱۰۹۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده که هرگونه تعرض به آن بر اساس قانون مجازات اسلامی مستوجب کیفر است.

باغستان سنتی هنوز زنده است و در زندگی اهالی این شهر جریان دارد. باغستان سنتی، مایه ادامه حیات اهالی امروز و آینده این شهر و سرزمین است. بافت باغستان به‌عنوان بخش نرم و بافت کالبدی- تاریخی شهر به‌عنوان بخش سخت، در تعامل باهم و متأثر از یکدیگر هستند. نگاه ماشین محور مدیریت شهری، بخش‌های قابل‌توجهی از باغستان را از بین برده و یا در آستانهٔ نابودی قرار داده است و سبب تضعیف پیوند ارگانیک بین شهر و باغات شده است.

باغستان‌های سنتی قزوین به مجموعه باغ‌هایی گفته می‌شود، که نیمه جنوبی شهر قزوین را دربر گرفته است. این باغات بیش از ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارند و درگذشته گرداگرد شهر را فرا گرفته بودند. به‌طوری‌که ناصرخسرو در سفرنامه خود، شهر قزوین را این‌گونه توصیف می‌کند: «باغستان بسیار داشت؛ بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود».

 

پایان خبر/

  • منبع خبر : ایسنا