در یک نظرسنجی که توسط یک مجمع مالی بین المللی از کشورهای همکار در پروژه جاده ابریشم صورت گرفته است، ۳۲ درصد از کشورها به استفاده از ارزهای ملی خود و ۲۹ درصد به استفاده از یورو برای تأمین مالی پروژه های جاده ابریشم رأی داده اند. این کشورها استفاده از دلار را پر ریسک قلمداد کرده اند.

به گزارش فیداربن، نظرسنجی ای که توسط یک مجمع مالی بین المللی انجام شده است نشان می دهد که بیش از یک سوم کشورهایی که در پروژه جاده ابریشم مشارکت می کنند، علاقمند هستند تا از ارزهای ملی خود برای تأمین مالی پروژه ها استفاده کنند.

این نظرسنجی بانک های مرکزی ۲۶ کشور را شامل می شود و نشان می دهد که تقریبا تمامی این بانک های مرکزی بر این عقیده اند که پروژه جاده ابریشم نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادیشان خواهد داشت.

اکثر پاسخ دهندگان بر این باورند که رشد سالانه از ۱ درصد فراتر نخواهد رفت، اما ۲۵ درصد از آن خوش بین هستند که افزایش رشد بین ۲ تا ۵ درصد خواهد بود.

همچنین ۴۴ درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که حمایت از تأمین مالی پروژه های جاده ابریشم توسط بانک های توسعه ای و بانک های دولتی چین انجام خواهد شد. با اینحال برخی نیز بر مشارکت مؤسسات مالی اروپایی به منظور حمایت مالی اشاره می کنند.

بر اساس این نظرسنجی حداقل ۳۲ درصد از کشورها برای اجتناب از ریسک های ارزهای ثالث می خواهند از ارزهای ملی خود استفاده کنند. ۲۹ درصد از کشورها نیز به استفاده از یورو رأی داده اند و تنها ۱۹ درصد از کشورها استفاده از دلار و یوآن را به نفع خود قلمداد کرده اند.

پایان خبر/

  • منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی