به گزارش فیداربن، اولین هیئت از مدیران مرکز گسترش مگطا با هدف شروع عملیات اجرایی و تسریع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران، در روز‌های آتی عازم ایلام و مرز مهران خواهند شد. منطقه ویژه اقتصادی مهران پیش از این، اقداماتی در زمینه ایجاد ساختار سازمانی حاکم بر منطقه و پیشبرد عملیات عمرانی را تجربه کرده است. […]

به گزارش فیداربن، اولین هیئت از مدیران مرکز گسترش مگطا با هدف شروع عملیات اجرایی و تسریع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران، در روز‌های آتی عازم ایلام و مرز مهران خواهند شد.

منطقه ویژه اقتصادی مهران پیش از این، اقداماتی در زمینه ایجاد ساختار سازمانی حاکم بر منطقه و پیشبرد عملیات عمرانی را تجربه کرده است. با این وجود ظرفیت‌های اجرایی بیش از پیش دارای پتانسیل فعال‌سازی و عملیاتی شدن هستند. پیشتر مذاکرات مسئولان استانی در سال نود و شش، با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم مگطا در منطقه به انجام رسیده بود که بنابر شرایط فنی، در سال نود و هشت به تفاهمات نهایی منتهی گشته است.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار محترم ایلام، ضمن حمایت از هر نوع سرمایه‌گذاری مولد در استان و خصوصاً‌ تحول اساسی در استان بواسطه تحقق منطقه ویژه مهران، تاکید داشتند که شخصاً بر روند تشکیل منطقه ویژه مهران نظارت خواهد داشت.

پایان خبر/