مدیرکل آموزش و پرورش قزوین بر ترویج روحیه پژوهشگری در مدارس تاکید کرد و گفت: فضای کلاس های درس باید به سمت لذت بردن از جستجوگری هدایت شود.

به گزارش فیداربن، رحمانی روز دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر قزوین افزود: در فرهنگ دینی و ملی ما پژوهش و جستجوگری جایگاه خاصی دارد و اگر به دنبال آن هستیم که فضای یادگیری را لذت بخش کنیم راهی جز روی آوردن به پژوهش نداریم.

وی اضافه کرد: این مدیر پژوهشگر است که می تواند فضا را پژوهشی کند و امروز این مطالبه جدی دانش آموزان است که معلمان از محفوظات صرف عبور کرده و فضای یادگیری را ایجاد کنند.

رحمانی ادامه داد: از این طریق استرس های ناشی از امتحانات نیز کنترل می شود و دانش آموزان نیز از آموزش لذت می برند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین با تاکید بر اینکه دانش آموزان ما باید به شکلی تربیت شوند که در هر موضوعی به چیستی و چرایی آن برسند، گفت: در دین ما نیز پذیرفتن امور به شکل تعبدی مردود است و باید با تدبر و تعمق به ذات مطلب پی ببریم.

رحمانی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف در هفته پژوهش،بر فعال شدن هسته های پژوهشی در مدارس تاکید کرد.

پایان خبر/

  • منبع خبر : ایرنا