به گزارش فیداربن، دفتر مطالعات راهبردی مرکز گسترش مگطا با انتشار بیانیه‌‌ای نسبت به تشریح ماموریت‌های این سازمان اطلاع رسانی کرد. دفتر مطالعات راهبردی مگطا با اشاره به ماموریت‌ محوری سازمان، نسبت به تبیین موضوعات کلیدی سازمان در جهت تسریع تحقق چشم‌انداز‌های توسعه در کشور‌، در طی گزارشات آتی خبر داد. متن بیانیه به شرح […]

به گزارش فیداربن، دفتر مطالعات راهبردی مرکز گسترش مگطا با انتشار بیانیه‌‌ای نسبت به تشریح ماموریت‌های این سازمان اطلاع رسانی کرد. دفتر مطالعات راهبردی مگطا با اشاره به ماموریت‌ محوری سازمان، نسبت به تبیین موضوعات کلیدی سازمان در جهت تسریع تحقق چشم‌انداز‌های توسعه در کشور‌، در طی گزارشات آتی خبر داد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

«مرکز گسترش مگطا، سازمانی توسعه‌ای (بخش خصوصی-مردم‌نهاد) در زمینه راه ابریشم نوین، مناطق آزاد و ویژه و شهرک‌های تخصصی است. سازمان‌های توسعه‌ای، در زمینه‌‌های تخصصی به دنبال ایجاد زیرساخت، تجارت و ارتقاء دانش در هماهنگی با اهداف کلان توسعه ملی و جهانی هستند.

مگطا در سال ۱۳۹۵، به پشتوانه فعالیت‌های دانشگاهی، مهندسی و تجاری بنیان‌گذاران خود در بیش از یک دهه پیش‌تر، بنیان‌گذاری شد و به دلیل غنای شفافیت و تداوم اقدامات موثر در همراهی و هم‌افزایی صادقانه در ساخت و تعالی کشور، همواره مورد حمایت و در ارتباط با حاکمیت و قوای سه‌گانه کشور بوده است. در این ارتباط، مگطا به عنوان «فصل مشترک» بخش دولتی و بخش خصوصی شناخته شده است؛ لذا مورد حمایت و مشارکت بخش خصوصی‌ نیز قرار گرفته است.

آنچه مگطا را متمایز می‌نماید، تعریف ماموریت‌ها بر مبنای هم‌افزایی با دیگر نهاد‌های دولتی و خصوصی است. ماموریت محوری مگطا هم افزایی در توسعه است. اگرچه در این مقطع از تحول کشور شاهد تعاریف و دیدگاه‌های متعدد در باب توسعه هستیم، لیکن شاهد ظرفیت‌های متعدد بر زمین مانده نیز هستیم. لذا مگطا بر این است، فارغ از آنکه توسعه چیست می‌توان ظرفیت‌هایی را شناسایی و بسط داد که درباره تاثیر مثبت آنها در توسعه کشور باور حداکثری وجود دارد.

چشم‌انداز ۱۴۳۰ مگطا، توسعه ظرفیت‌های محوری جمهوری اسلامی ایران در حوزه راه ابریشم به عنوان میراثی مشترک در جهان است؛ حوزه‌ای که شاید نقش و مسئولیت مردمی در حفظ و تحکیم پیوند‌های آن از دولت‌ها بیشتر باشد.»