کریدور حمل و نقل چین ـ. قزاقستان ـ. ایران با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و همزمان با این رویداد نخستین محموله تجاری به بندر کاسپین وارد شد.

به گزارش فیداربن به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح این کریدور اظهار داشت: یکی از مسیرهای مهم تجاری کشور با کشورهای همسایه و با کشور چین امروز افتتاح می‌شود و اولین محموله تجاری از این مسیر وارد بندر کاسپین خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: جاده ابریشم که همواره بیانگر ارتباط فرهنگی ـ تاریخی و اقتصادی چین از طریق کشورهای ایران و همسایگان ایران با اروپا و آفریقا بوده است امروز از مسیر جدیدی بازگشایی می‌شود و اولین محموله تجاری از طریق این مسیر وارد خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد ارتباط و همبستگی ما با کشورهای همسایه و کشور چین توسعه یافته و روابط راهبردی ما با این کشورها گسترش پیدا کند.

پایان خبر/