رئیس بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین گفت: 250 مسئول ایمنی تایید صلاحیت شده بر کارگاه های تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین نظارت می کنند.

محمد علیخانی روز دوشنبه گفت: البته ۵۰۰ مسئول ایمنی در استان فعالیت دارند که از این تعداد ۲۵۰ نفر برای دریافت تاییدیه صلاحیت فنی اقدام کرده اند.

وی اضافه کرد:هم اکنون ۴۰ مسئول ایمنی دیگر برای تایید صلاحیت خود از طریق سامانه اینترنتی درخواست داده اند و درصورت داشتن ویژگی های لازم از قبیل تحصیلات و مدارک مرتبط مورد تایید قرار خواهند گرفت.

علیخانی با اشاره به ویژگی های مسئولان ایمنی کارگاه های تولیدی، اضافه کرد: یک مسئول ایمنی کارآمد، باهوش و توانمند باید شبه حادثه و اعمال ناایمن را در کارگاه شناسایی کند تا از وقوع حوادث و سوانح دلخراش و خسارت زا برای کارگران و واحدهای تولیدی جلوگیری نماید.

این مسئول اضافه کرد: هرسه هزار عمل ناایمن به ۶۰۰ شبه حادثه منجر شده و از این تعداد شبه حادثه ۳۰ حادثه جزیی و یک مورد فوت و قطع عضو به وقوع می پیوندد و این موضوع اهمیت کار مسئولان ایمنی را در توجه به اعمال ناایمن و شبه حوادث برجسته می کند.

وی گفت: برای ارتباط بیشتر مسئولان ایمنی و کارفرمایان، واحدهای تولیدی با ریسک بالا را شناسایی کرده ایم تا بتوانیم با تشکیل جلسه ای اهمیت کار مسئولان ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح را برای آنها تبیین کنیم.

علیخانی افزود: هرچند طبق قانون کار مسئولیت اجرای تمامی قوانین و ضوابط ایمنی کارگاه ها برعهده کارفرما گذاشته شده است و مسئول ایمنی پاسخگو نیست ولی یک مسئول ایمنی باید برحسب وظیفه و تعهد اخلاقی نسبت به شناسایی اعمال ناایمن، شبه حوادث و نقاط بحرانی و خطرزا اقدام کرده و به کارفرما برای رفع آنها تذکر دهد.

استان قزوین سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی دارد.

پایان خبر/

  • منبع خبر : ایرنا