کارگران رسانور صبح امروز با تحصن مقابل اداره دادگستری شهرستان البرز ( قزوین) گفتند: بعد از تعدیل و 15 ماه دستمزد معوقه هنوز نتوانستیم مطالبات خودمان را محقق سازیم.

یکی از منابع آگاه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار فیداربن افزود: نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران رسانور چندی پیش تعدیل شدند و قرار شد برای مطالبات دستمزد معوقه از طریق مجاری قضایی اقدام کنیم.

وی افزود: پس از شکایت و صدور حکم توقیف اموال، متاسفانه به علت برخی قوانین مزایده اموال شرکت به اجرا گذاشته نمی‌شود و متاسفانه هیچ مقامی پاسخگو نیست.

به گفته این منبع کارگری درحال حاضر مواد اولیه شرکت کنتورسازی و رسانور در گمرک استان توقیف شده است.

شرکت کنتورسازی و رسانور چندین سال است که در استان قزوین جز شرکت های بحرانی به حساب می آید.

شرکت رسانور تحت مدیریت شرکت کنتورسازی به تولید لامپ می پردازد.

پایان خبر/