راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت سوم) ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

راز قله دنا
راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت سوم)

طرح موضوع راهبردی - راز قله دنا (دانش‌بنیانی، نوآوری، استراتژیک) سلسله مقالات تحلیلی در افق 1430 از مرکز گسترش طرح و ایده‌های مبتکرانه مگطا (یادداشت اول-قسمت سوم)(تیتر: طرح موضوع قرینه با نمایشگاه دستاوردهای دانش‌بنیان، نوآور و استراتژیک استان قزوین - فروردین 1396)

راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت دوم) ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

راز قله دنا
راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت دوم)

راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت اول) ۰۹ خرداد ۱۳۹۷

راز قله دنا
راز قله دنا (یادداشت اول-قسمت اول)

بایگانی‌های میز سردبیر - پایگاه خبری-تحلیلی فیداربن
چیزی یافت نشد !