منطقه ویژه مهران بازتاب تحولات جدید استان ایلام ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

روند جدید تشکیل سازمان و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران آغاز گشته است.
منطقه ویژه مهران بازتاب تحولات جدید استان ایلام

روند جدید تشکیل سازمان و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مهران آغاز گشته است.

بایگانی‌های منطقه ویژه اقتصادی مهران - پایگاه خبری-تحلیلی فیداربن
چیزی یافت نشد !