بایگانی‌های تملک و واگذاری زمین - پایگاه خبری-تحلیلی فیداربن
آیا شهرداری قزوین ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد؟ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

آیا شهرداری قزوین ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد؟

به دنبال مطرح شدن دولایحه از سوی شهرداری قزوین در صحن علنی شورای شهر، یک عضو شورا در راستای حمایت از حقوق مادی و معنوی شهروندان، به قیمت‌های تملک و واگذاری زمین از سوی شهرداری انتقاد نمود.