بایگانی‌های فضای پژوهش - پایگاه خبری-تحلیلی فیداربن
فضای کلاس‌های درس باید لذت چراجویی را فراهم کند ۲۶ آذر ۱۳۹۷

فضای کلاس‌های درس باید لذت چراجویی را فراهم کند

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین بر ترویج روحیه پژوهشگری در مدارس تاکید کرد و گفت: فضای کلاس های درس باید به سمت لذت بردن از جستجوگری هدایت شود.