بایگانی‌های کارت هوشمند ملی - پایگاه خبری-تحلیلی فیداربن
۴۴۴۹ شهروند قزوینی در انتظار کارت هوشمند ملی هستند ۰۹ مهر ۱۳۹۸

۴۴۴۹ شهروند قزوینی در انتظار کارت هوشمند ملی هستند

۸۵۹ هزار شهروند قزوینی درخواست صدور کارت هوشمند ملی داده‌اند که از این میان 4449 نفر هنوز کارت‌های خود را دریافت نکرده‌اند.